امکانات نرم افزار جامع رزرواسیون تات

 

سيستم رزرواسيون تات، امکان مديريت صدور بليط چارتر، رزرو هتل، رزرو تور و فروش آنلاين را با سرعت بالا و در محيطي امن براي آژانس هاي مسافرتي و هواپيمايي فراهم ميکند.

 

بليت هاي هواپيما را به آساني و با صرف کمترين زمان بفروش برسانيد

تمامي کارهاي مربوط به رزرو هتل را بصورت آنلاين و غيرحضوري انجام دهيد

تورهاي يک روزه و چندروزه براساس مدت اقامت ايجاد و مديريت کنيد

سيستم  مدیریت و رزرو بليت

پروازهاي داخلي وخارجي مربوط به آژانس هواپيمايي خود را بصورت يکطرفه و دوطرفه با جزئيات کامل را به آساني ، بدون اتلاف وقت تنها در چند دقيقه در سيستم ثبت نماييد، آنها را مديريت کنيد و توسط همکاران، تعهدکنندگان و کاربران به فروش برسانيد. شما ميتوانيد به مشتريان امکان مقايسه و بررسي بليت هاي موجود را بدهيد تا مناسب ترين بليت را از لحاظ هزينه و در کوتاهترين زمان انتخاب نمايند. پس از انتخاب پرواز، تکميل فرم اطلاعات و پرداخت فاکتور، مسافران ميتوانند بليت هاي خود را بصورت آنلاين دريافت کنند.

رزرو بلیط هواپیما | شرکت هوش برتر کارمانیا
رزرو بلیت قطار | شرکت هوش برتر کارمانیا
رزرو بلیت اتوبوس | شرکت هوش برتر کارمانیا
 1. امکانات سيستم رزرو بليت
 2. فروش روزانه بليت هواپيما و قطار و کنترل ظرفيت پرواز
 3. امکان فروش بليت توسط همکاران و تعهدکننده ها و کاربران سيستم از طريق اينترنت
 4. سيستم فروش نقدي و اعتباري
 5. ارائه ليستهاي پروازي متنوع
 6. امکان کميسيون بندي براساس پرواز يا تور يا مسير
 7. ارائه ليست فروش ماهانه هر کاربر
 8. صدور سند حسابداري آنلاين
 9. کنترل و فروش سهميه و گارانتي پرواز توسط آژانسهاي همکار
 10. امکان تعريف سطح دسترسي جزء به جزء
 11. امکان نهايي کردن پرواز جهت جلوگيري از فروش , کنسلي يا تغييرات
 12. گزارش فروش و تاريخچه فروش پروازها
 13. داراي دو پلتفرم متفاوت مديريت و پنل فروش براي همکاران
 14. امکان تعريف اعتبار ريالي براي همکاران
 15. امکان تهيه صورتحساب فروش بليت براي همکاران و پرداخت آنلاين
 16. امکان کلاس بندي قيمتي پروازها
 17. چاپ بليت الکترونيک
 18. امکان نمايش يا عدم نمايش يک پرواز خاص براي کاربران
 19. ثبت و ضبط اطلاعات کاربري فعال در سيستم
 20. امنيت بالا سيستم رزرواسيون
 21. ايجاد تنظيمات کلي براي پروازها
 22. امکان ويرايش پرواز
 23. امکان تغيير وضعيت پرواز
 24. امکان کنسلي بليت – رزرو – گارانتي پرواز
 25. ويرايش رزرو – گارانتي پرواز
 26. امکان تغيير نام مسافر
 27. امکان نمايش ليست فروش ، ليست فروش رزرو پرواز ، ليست فروش گارانتي پرواز ، ليست رزرو هاي پرواز ، ليست گارانتي هاي پرواز ، ليست رزرو موقت ، ليست مالي پرواز ، ليست پرواز عدم نمايش خريداري شده توسط تعهدکننده ليست کنترل پرواز
 28. امکان فروش بليت براي تعهدکننده ها
 29. امکان خريد بليت براي کودکان و نوزادان

سيستم مدیریت و رزرو هتل

با استفاده از اين سيستم، هتل و اطلاعات کامل مربوط به هر هتل را بصورت آنلاين و غيرحضوري، بدون نياز به وقت زياد و سردرگمي ثبت نماييد و در هر مکان با نمايش تمامي هتل ها و مشخصات و ويژگي هايشان از جمله: امکانات هتل، ويژگي هاي اتاق ها و ... در اختيار مشتري قرار دهيد.

سیستم رزرو هتل | شرکت هوش برتر کارمانیا
سیستم مدیریت هتل | شرکت هوش برتر کارمانیا
 1. امکانات سيستم رزرو هتل
 2. درج هتل
 3. فروش روزانه هتل و کنترل ظرفيت هتل ها
 4. سيستم مديريت هتل با امکان نمايش آمارهاي کلي و ريز فروش هتل ها
 5. سيستم مديريت اتاق هاي هر هتل و ريز آمارها و ريز تاريخ ها
 6. امکان بستن اتاق هاي هتل در مدت زمان خاص و باز کردن دستي يا اتوماتيک
 7. سيستم ايجاد و ويرايش قيمت گذاري روزانه هتل ها
 8. امکان درج تخفيف در زمان قيمت گذاري
 9. سيستم ويرايش گروهي قيمت گذاري تمامي هتل ها
 10. امکان درج و ويرايش گارانتي هتل
 11. امکان نمايش ليست گارانتي هاي هتل
 12. امکان رزرو و فروش هتل
 13. گزارشات کلي و ريز اسامي ورودي ها ، مقيم و خروجي هر هتل به صورت روزانه
 14. امکان نمايش ليست رزرو و رزرو موقت مسافرين و ليست کنسلي هاي هر هتل به صورت روزانه
 15. چاپ واچر الکترونيک جهت رجوع به واچرهتل
 16. امکان نمايش يا عدم نمايش يک هتل و يا اتاق هتل براي همکاران
 17. امکان کميسيون بندي بر اساس هتل يا مشتري
 18. تهيه صورت حساب فروش براي همکاران و پرداخت آنلاين و يا نقدي
 19. گزارش کلي و ماهانه هتل ها و فروش کلي همکاران
 20. امکان تغيير نام مسافر
 21. امکان تعريف اتاق باز براي اتاق هتل
 22. امکان تعريف و فروش تخت اضافه
 23. امکان کنسلي واچر با کسر درصد جريمه
 24. امکان ويرايش هتل
 25. امکان ويرايش اتاق هاي هر هتل
 26. امکان درج نوع اتاق
 27. امکان قفل کردن يک اتاق براي فروش
 28. امکان اختصاص سازي فروش تخت اضافه براي همکاران يا پرسنل
 29. امکان رزرو يا فروش اتاق هاي هتل
 30. امکان رزرو يا فروش اتاق هاي هتل براي تعهدکننده ها

سيستم مدیریت و رزرو تور

تورهای گردشگری  یک روزه و چندروزه بصورت یکطرفه و دوطرفه براساس مدت اقامت ایجاد و مدیریت کنید. سیستم رزرو تور ارتباط مستقیم با سیستم رزرو بلیط و سیستم رزروهتل دارد.

سیستم رزرو تور | شرکت هوش برتر کارمانیا
سیستم مدیریت تور | شرکت هوش برتر کارمانیا
 1. امکان ايجاد تور براساس مدت اقامت
 2. سيستم مديريت تور براي تورهاي داخلي, خارجي , گردشگري
 3. سيستم فروش تور براي تورهاي داخلي, خارجي , گردشگري
 4. ارتباط مستقيم با سيستم فروش بليط چارتر با کنترل آمار پرواز
 5. ارتباط مستقيم با سيستم فروش هتل با کنترل آمار هتل
 6. امکان کميسيون بندي بر اساس تور يا مشتري
 7. امکان تعريف تور به صورت پکيجي
 8. سيستم ايجاد و ويرايش قيمت گذاري تور ها
 9. سيستم ويرايش گروهي قيمت گذاري تورها
 10. امکان تعريف تخفيف به تور
 11. امکان قيمت گذاري بليط به صورت رفت و برگشت
 12. امکان انتخاب يا عدم انتخاب بليط رفت تور در فروش تور
 13. امکان درج توضيحات براي تور
 14. امکان تعريف تورها به صورت يک روزه و فروش جداگانه آنها
 15. امکان نمايش ليست مسافرين تور
 16. امکان نمايش ليست مسافرين موقت
 17. امکان نمايش ليست کنسلي هاي تور
 18. امکان فروش تور براي تعهدکننده ها
 19. قابليت تخصيص و کنترل مسافرين اصلي و تخت اضافه

گزارشات جامع ولحظه اي

گزارشات جامع و متنوعي از جمله:گزارشات مالي سيستم، گزارش سفارشات و انواع گزارشات مربوط به پرواز و هتل را بصورت لحظه اي مشاهده نماييد.

گزارشات کامل و جامع سیستم رزرواسیون تات | شرکت هوش برتر کارمانیا
گزارشات جامع و لحظه ای سیستم رزرواسیون تات | شرکت هوش برتر کارمانیا
 1. گزارشات مالي سيستم
 2. گزارش سفارشات
 3. گزارش بليط پرواز
 4. گزارش فروش پرواز
 5. گزارش ريز اسامي فروش پرواز
 6. گزارش فروش رزروي هاي پرواز
 7. گزارش فروش گارانتي هاي پرواز
 8. گزارش رزرو پرواز
 9. گزارش گارانتي پرواز
 10. گزارش سود و زيان پرواز
 11. گزارش فروش کل آژانس ها
 12. گزارش فروش هتل
 13. گزارش ورودي همه هتل
 14. گزارش ماهيانه هتل
 15. گزارش چارت هتل
 16. امکان مشاهده ي واچرها روي چارت هتل

فروش آنلاين

ارائه خدمات به مشتريان، محدود به مکان و زمان خاصي نيست.مشتريان شما ميتوانند بدون نياز به تماس با آژانس و حضور فيزيکي؛ پروازهاي چارتري ، هتل ها و تورهايي که توسط آژانس ارائه ميشوند را بررسي و انتخاب نمايند.سپس مشخصات مربوط به خود و همراهانشان را پر کنند و بصورت آنلاين بدون نياز به پول نقد هزينه را پرداخت کنند. برخی از مزایای فروش آنلاین:

فروش آنلاین | شرکت هوش برتر کارمانیا
پرداخت آنلاین | شرکت هوش برتر کارمانیا
 1. کاهش تماس هاي تلفني به آژانس
 2. رضايت مشتريان به علت عدم نياز به حضور در آژانس
 3. سهولت در انتخاب پکيج هاي مختلف
 4. حق انتخاب از ميان پکيج هاي مختلف
 5. صرفه جويي در زمان
 6. دسترسی به اطلاعات موردنیاز بدون محدودیت زمانی و مکانی

ارائه خدمات بصورت ابری

پردازش ابري باعث ميشود که ذخيره و نگهداري اطلاعاتتان در يک فضاي اينترنتي باشد. زماني که نرم افزار بصورت مستقيم بر روي سيستمتان نصب شود. احتياج به يک سرور و يک تکنسين براي پردازش و نگه داري اطلاعاتتان داريد. بايد امنيت و بک آپ از سيستمتان را تضمين کنيد و هنگام خريد هزينه نرم افزار را بصورت کامل پرداخت کنيد.اما با استفاده از پردازش ابري:

ارائه خدمات بصورت ابری | شرکت هوش برتر کارمانیا
پردازش ابری | شرکت هوش برتر کارمانیا
 1. هزینه های خرید تجهیزات ، نگهداری و تعمیر  کاهش می یابد.
 2. در زمان راه اندازی نرم افزار صرفه جویی میشود.
 3. امنیت اطلاعات افزایش می یابد.
 4. به اطلاعات خود  بدون هیچ محدودیت زمانی و مکانی، دسترسی همیشگی خواهید داشت.
 5. احتياج به سرور و تکنسين و بک آپ از اطلاعاتتان نداريد زيرا اطلاعات شما در يک فضاي ابري ذخيره و نگهداري ميشوند.
 6. نياز به پرداخت هزينه کامل نرم افزار نيست.
 7. بروزرسانی نرم افزار بصورت خودکار انجام میگیرد.
 8.  برای استفاده از تمام امکانات بر روی سیستم پردازش ابری فقط نیاز به اتصال به اینترنت کافی می باشد.

ساير امکانات نرم افزار

تنظیمات نرم افزار تات | شرکت هوش برتر کارمانیا
جستجوی پیشرفته نرم افزار تات | شرکت هوش برتر کارمانیا
امکان تغییر رمز ورود نرم افزار | شرکت هوش برتر کارمانیا
 1. تنظيمات سايت
 2. امکان فروش و تاييد توسط پرسنل
 3. امکان فروش توسط تعهد کننده ها با کسر از اعتبار يا خريد آنلاين
 4. امکان ويرايش پروفايل
 5. امکان تغيير رمز عبور
 6. امکان گرفتن اعتبار تعهد کننده ها
 7. امکان تعريف اعتبار براي هر يک از تعهد کننده ها
 8. امکان افزايش و کسر اعتبار تعهد کننده
 9. امکان مشاهده تراکنش هاي تعهد کننده
 10. گزارش و ليست سفارش هاي سيستم
 11. امکان کنسل کردن سفارش با کسر درصد جريمه
 12. امکان مشاهده سفارش
 13. امکان نمايش سفارش هاي در حال انتظار
 14. امکان کنسل کردن سفارش هاي در حال انتظار
 15. عدم اجازه ثبت بيش از دو سفارش پرداخت نشده
 16. آزاد سازي خودکار آمار پرواز يا هتل بعد از گذشت 15 دقيقه براي سفارش هاي پرداخت نشده کاربران عادي و تعهد کننده
 17. امکان تعريف کمسيون هاي بليط – تور – هتل براي کاربران عادي سيستم
 18. امکان ايجاد قوانين سايت
 19. خريد بليط يا هتل يا تور تنها با تاييديه با قوانين سايت صورت ميگيرد
 20. عدم مجوز فروش براي بليط – تور – هتل در بازه هاي زماني مختلف متناسب با مسيرهاي انتخابي
 21. سيستم جست و جوي نرم افزار
  • جست و جوي براساس شماره درخواست
  • جست و جوي براساس کد رفرنس
  • جست و جوي براساس نام يا نام خانوادگي
 22. اطلاعات پايه نرم افزار
  • سيستم مديريت کاربران
  • امکان تعريف سطح دسترسي جزء به جزء
  • سيستم مديريت ايرلاين ها
  • سيستم مديريت فرودگاه ها
  • سيستم مديريت شهر و کشور
  • امکان ايجاد ضابطه هاي کلي
  • سيستم مديريت قيمت گذاري
  • سيستم مديريت حساب ها
  • سيستم مديريت گروه حسابداري
  • سيستم مديريت پيام رسان سيستم
  • امکان درج پيام براي همه کاربران يا تعهد کننده ها يا کاربران عادي يا پرسنل در بازه زماني خاص
  • سيستم مديريت پکيج ها

مزاياي اين نرم افزار

پشتيباني حضوري و غيرحضوري | شرکت هوش برتر کارمانیا
ارتقاء و سفارشي سازي نرم افزار مطابق با نياز آژانس | شرکت هوش برتر کارمانیا
 1. سهولت در استفاده از نرم افزار نسبت به نرم افزارهاي مشابه
 2. ارائه امکانات منحصربفرد و مطابق با استانداردهاي سازمان هواپيمايي کشوري
 3. سيستم فروش آنلاين تور، هواپيما، قطار و هتل
 4. پشتيباني حضوري و غيرحضوري
 5. طراحي محيط کاربرپسند
 6. ارائه امکانات و نسخه هاي جديد نرم افزار به صورت رايگان
 7. ارائه نسخه اندرويد براي فروش آنلاين بليط در آينده
 8. ارتقاء و سفارشي سازي نرم افزار مطابق با نياز آژانس