امکانات نرم افزار مدیریت کسب و کار

 

سيستم مدیریت کسب و کار، مجموعه جامعی از فرآیندها و تکنولوژی هایی است که برای جمع آوری اطلاعات شما از مشتریان، ارتباط دائمی بین سازمان ها و مشتریان، افزایش میزان فروش و ... به شما کمک میکند.

 

با استفاده از این سیستم :

فعالیت های بازاریابی و فروش را بطور دقیق برنامه ریزی و مدیریت نمایید

محصولات خود را بصورت کامل ثبت ومدیریت کنید

مکاتبات اداری را بصورت الکترونیک با دسترسی آسان انجام دهید

فایل با فرمت های مختلف را در نرم افزار بایگانی و نگهداری کنید

و......

آرشیو و بایگانی اسناد

با استفاده از این سیستم میتوان فایل ها و مدارک موردنیاز سازمان را با تعیین سطح دسترسی رای هر یک از کاربران  بایگانی نمایید. امکانات سیستم آرشیو و بایگانی اسناد:

  1. تعریف پوشه و زیرپوشه به تعداد نامحدود بصورت سلسله مراتبی
  2. بایگانی فایل ها با فرمت های مختلف
  3. امکان محدود کردن دسترسی به فایل ها برای یک یا همه کاربران
  4. امکان محدود کردن دسترسی به پوشه ها و همچنین محتویات پوشه ها بصورت کاملا مجزا برای یک یا همه کاربران
  5. تغییر رنگ فایل ها بر اساس تعیین اولویت
  6. امکان مشاهده و ویرایش اطلاعات هر فایل (اطلاعات شامل: توضیحات، مکان فیزیکی و قابلیت ویرایش و حذف فایل ها است.)
  7. امکان ارجاع فایل به کارتابل شخص دیگر
  8. جستجو و فیلترینگ کامل فایل ها
  9. امکان حذف فایل ها براساس نیاز مشتری

تصاویر سیستم آرشیو و بایگانی اسناد