چرا نرم افزار CRM بخریم؟

در مجموعه ای از پستها با عنوان مشترک "چرا نرم افزار CRM بخریم؟" به طرح سوالاتی می پردازیم که مسایل کلیدی فروش در کسب و کار شما را یادآور می شود. و اگر درست بررسی کنید به این نتیجه خواهیم رسید که تنها راه حل استفاده از یک نرم افزار CRM کارآمد و انعطاف پذیر  است و اما ده سوال اول:

  1. وقتی تماسی با سازمان شما گرفته می شود قبل از پاسخگویی می دانید چه کسی پشت خط است؟ نحوه آشنایی او با سازمان شما چه بوده؟ از کدام منطقه تماس می گیرد؟ قبلا چه قیمتی به او داده شده؟ بازاریاب او چه کسی است؟ 
  2. آیا پس از برداشتن گوشی می دانید قبلا در چه تاریخ هایی با او صحبت نموده اید؟ نتیجه مکالمات چه بوده است؟ کدام پرسنل با او صحبت کرده است؟ اگر پیش فاکتوری برای او صادر شده یا اسکن آن را دارید؟ 
  3. آیا می توانید گزارشی از تماسهای بالا 10 دقیقه سازمان خود را داشته باشید؟ آیا می دانید در کدام روز هفته بیشترین تماس با شما گرفته میشود؟ چند درصد از کسانی که قیمت گرفته اند مشتری شده اند؟ 
  4. آیا می دانید در پایان هر روز چند درصد از تماس های سازمان منجر به سفارش شده؟ چند تا اعلام قیمت بوده؟ چند تا اقوام و دوستان بوده؟ و چند تای آنان موکول به آینده شده؟ 
  5. اگر تماسی موکول به آینده شده آیا نرم افزاری دارید که در آن روز به شما یاد آوری نماید؟ 
  6. آیا می دانید کدام یک از مشتریان شما چندین ماه است هیچ ارتباطی اعم از تلفن، پیامک و یا ایمیل با شما نداشته اند؟ علت قطع ارتباط آنان چه بوده است؟ 
  7. آیا بروشور محصولات کارخانجات، کارت ویزیت همکاران، فایل های ویدیویی و تصویری شرکت های تبلیغاتی در پرونده آنان موجود است؟ 
  8. آیا می توانید خیلی سریع مشتری هایی که نقدی پرداخت می کنند را گزارش بگیرید؟ یا مشتریهای یکی از بازاریابهایتان را مشاهده کنید؟ 
  9. آیا می توانید ارتباط بین مشتریان را بدانید؟ بعنوان مثال بدانید کدام مشتریها با هم شریک هستند یا کدام مشتری علاوه بر داشتن شرکتی کارمند شرکت دیگر نیز می باشد؟
  10. آیا می توانید وظایف پرسنل خود را در پایان هر روز برای آنها تعیین نموده و در روز مورد نظر برای آنها قرار دهید تا در بین جلسات کاری با شما تماس نگیرند؟