قرارداد کُد شِیر(پرواز های اشتراکی ) بین بریتیش ایرویز و فیجی ایرویز

شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز و فیجی ایرویز شروع مشارکت جدیدی را اعلام کردند که این مشارکت جدید مسیرهای بیشتری را بین لندن و اقیانوس آرام جنوبی گسترش خواهد داد.

فیجی و مقصد های جزیره آن بسیار محبوب تر از هر زمان دیگری هستند، زیرا مشتریان در بریتانیا قادر به سفر از دروازه های ایالات متحده و آسیا به مقصد هایی هستند که قبلا داشتند. مشتریان می توانند از خدمات و مزایای بیشتری در هنگام پرواز در هر دو شرکت هواپیمایی بهره مند شوند.