دانستنی های غذای هواپیما

در قدم اول باید بگوییم که غذاهای هواپیمایی را شرکت خاصی نمی پزد بلکه تمامی ایرلاین ها کترینگ یا تهیه ی غذای مخصوص به خودشان را دارند. این غذاها در واقع توسط تمامی کادری که تحت استخدام و نظر ایرلاین مربوطه هستند، پخته می شود
البته باید این نکته را نیز در همین جا یادآور شویم که کیفیت غذای هر ایرلاین بی شک با ایرلاین دیگر متفاوت است و این تفاوت حتی در بین کلاس های پروازی یک شرکت هواپیمایی خاص با یک دیگر یز متفاوت است. به طور مثال غذاهای هواپیما فرست کلاس با بیزینس کلاس و بی شک با کلاس اکونومی فرق های بسیاری دارد و که این به میزان پولی که پرداخت می شود باز می گردد.
جدای از این ها باید رژیم های خاص غذایی ادیان مختلف را نیز در این بازه وارد کرد. به عنوان مثال باید به رژیم غذای خاص مسلمانان که از غذاهای حلال استفاده می کنند اشاره نماییم. باید این نکته را حتما گوشزد کنیم که هچ آشپزی در هواپیما حضور ندارد و تمام غذاهای هواپیما به دلیل قوانین مخصوص امنیتی و بهداشتی روی زمین تهیه و آماده می شوند.