معرفی سیستم Ticketing

سیستم تیکتینگ (Ticketing) یا سامانه پشتیبانی یا رهگیری مشکلات مشتریان، سیستمی است که به برای ارایه خدمات بهتر و مستند تر به مشتریان از آن استفاده می شود. اگر کسب و کار شما محصول یا خدمتی ارایه می کند که مشتریان پس از دریافت آن محصول یا خدمت نیاز دارند مشکلات و سوالات خود را مطرح نمایند. و از کارشناسان پشتیبانی شما راهنمایی دریافت کنند. سیستم تیکتینگ بهترین درگاه ارتباطی برای دریافت مشکلات، سوالات، شکایات مشتریان و پاسخگویی منظم و مستند به آنهاست که در نهایت باعث افزایش رضایت مشتریان می شود.